Prijzen

Je betaalt per overschrijving aan Balletschool Diaghilev op rekeningnummer IBAN BE21 7995 1584 6103 (BIC GKCCBEBB)
met volgende vermelding:

  • familienaam en voornaam van de leerling
  • de les(sen) die de leerling wil volgen

Inschrijvingsgeld en verzekering voor het hele schooljaar 2018-2019 (30 lessen):

  • 120 EUR: Pré-ballet 1 & 2 = 1 uur les/week
  • 135 EUR: Voorbereidend vrijdag en zaterdag, Klassiek 1, 2 & 3, 4, 5,
    Klassiek semi-gevorderden, Klassiek gevorderden, Pointes, Jazz 1, 2, 3 en 4 = 1 uur les/week
  • 150 EUR: Jazz semi-gevorderden, Jazz voor volwassenen = 1 uur 15' les /week
  • 165 EUR: Jazz gevorderden, Hedendaags 1, 2 & 3 = 1 uur 30' les /week

Alle lessen gaan door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen!

Voor leerlingen die meerdere lessen volgen:
vanaf een 2e en volgende lessen = korting van 15 EUR / bijkomende les
Voor een tweede, derde, ... gezinslid: korting van 10 EUR / bijkomend gezinslid

Uiterste betaaldatum: 20 oktober 2018

Gespreide betaling is mogelijk, vraag ernaar!


Schrijf je in

Bij de inschrijving van meerdere gezinsleden, schrijf je eerst het eerste gezinslid in en stuur je het invulformulier door.
Vervolgens schrijf je op dezelfde manier de volgende gezinsleden in.

Voornaam leerling (*) Familienaam leerling (*) Geboortedatum leerling (*) Straat + nr (*) Postcode (*) Plaats (*) E-mail ouder 1 (*) E-mail ouder 2 E-mail leerling Telefoon ouder 1 (*) Telefoon ouder 2 Telefoon leerling

Vink hier de discipline(s) aan waarvoor je wenst in te schrijven. (*)

   
 
               
   
             
     Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Balletschool Diaghilev VZW, Parochiecentrum, Heilig Hartplein 12 te 9240 Zele, info@diaghilev.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om kwalitatieve danslessen te verzorgen (doel of missie vereniging).

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@diaghilev.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.